Το Τελευταίο δελτίο PDF

LM2937IMP-8.0500 mA Low Dropout Regulator
PC87570-ICC/VPCKeyboard and Power Management Controller [Preliminary]
LM391N-100Audio power driver
LM1117T-ADJ800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM4040DIM3X-5.0Precision Micropower Shunt Voltage Reference
LM358HLow Power Dual Operational Amplifier
DS90LV001MDC3.3V LVDS-LVDS Buffer
LM319AMHigh Speed Dual Comparator
54F257ADMQuad 2-Input Multiplexer with TRI-STATE Outputs
COP87L40RJN-2N8-Bit CMOS OTP Microcontrollers with 4k or 32k Memory and Comparator
CLC502AMCClamping, Low-Gain Op Amp with Fast 14-bit Settling
COPGG688V8-Bit CMOS ROM Based Microcontrollers with 4k to 24k Memory, Comparators and USART
5962R89547022AQuiet Series Quad 2-Input AND Gate
DS36277TMDominant Mode Multipoint Transceiver
54F194FM-MIL4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
CGS2534VXCommercial Quad 1-to-4 Clock Driver [Life-time buy]
LP2966IMMX-3030Dual 150mA Ultra Low-Dropout Regulator
LP2982IM5X-3.3Micropower 50 mA Ultra Low-Dropout Regulator
LM2586SX-5.0SIMPLE SWITCHER 3-Amp Flyback Regulator
JM38510R76202SEDual 4-Input Multiplexer
ADC12L038CIWM3.3V Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
COPEG888DWF8-Bit CMOS ROM Based Microcontrollers with 4k to 24k Memory, Comparators and USART
LP2960AIN-3.3Adjustable Micropower 0.5A Low-Dropout Regulators
LM2593HVSX-ADJSIMPLE SWITCHER Power Converter 150 KHz 2A Step-Down Voltage Regulator with Features
5962-8975401LAOctal Bus Transceiver and Register with TRI-STATE Outputs
LP3963ET-5.03A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator
LP3982ILD-2.82Micropower, Ultra Low-Dropout, Low-Noise, 300mA CMOS Regulator
LP3470IM5X-2.93Tiny Power On Reset Circuit
NSC800D-3High-performance low-power CMOS microprocessor, 3.0 MHz
COPEK684N8-Bit CMOS ROM Based Microcontrollers with 8k Memory, Comparator, and Single-slope A/D Capability

Q2N2222 M2A M302 M810LR M825 M863G M925 PC817 PIC16F628 PIC16F84 PIC16F877 R10 R20 R2500 R7000 T22A T2H TDA2003 TEA1002 TL084 TL494 TSOP1738 ULN2003 ULN2803 V68 V8000 V82 VT8251 MEGA128 NE555 7805 78L05 LM324 LM311 LM317 LM339 LM358 LM386 LM741 MAX232

Η online ηλεκτρονικό εξάρτημα δελτία μηχανή αναζήτησης.

okDatasheet είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο μηχανικού που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ηλεκτρονικό εξάρτημα δελτία από εκατοντάδες κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως.

Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ημιαγωγών Datasheets Κατάλογος